Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna to nie tylko ocena artykulacji. Mowa dziecka, jego komunikacja ściśle powiązana jest z jego prawidłowym rozwojem. Przeprowadzenie rzetelnej diagnozy wymaga dwóch, trzech spotkań.

Pierwsze spotkanie traktowane jest jako główne, diagnostyczne i trwa 1,5h do 2h. Kolejne (jeśli zachodzi taka potrzeba) to spotkania terapeutyczne, podczas których uzupełniane są informacje do pełnej diagnozy.

Podczas diagnozy sprawdzamy:

  • Całościowy rozwój dziecka. W tym celu wykorzystujemy Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
  • Funkcje prymarne: tor oddechowy, połykanie, gryzienie, żucie.
  • Budowę anatomiczną oraz sprawność narządów artykulacyjnych.
  • Lateralizację
  • Słuch fonemowy
  • Poziom rozwoju mowy dziecka
  • Sposób artykulacji
  • Umiejętność czytania, poziom graficzny pisma (u starszych dzieci przedszkolnych i szkolnych)