Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Za ich pomocą dokonujemy oceny w trzech okresach rozwojowych dziecka:

  • wczesne dzieciństwo (od 1 miesiąca życia do 35)
  • średnie dzieciństwo (od 3 do końca 5 roku życia)
  • późnego dzieciństwa (od 6 do końca 9 roku życia).

Wystandaryzowane próby opracowane zostały dla poszczególnych miesięcy życia dziecka.

Badanie Kartami pozwala ocenić poziom umiejętności, który prezentuje dziecko w sferach rozwoju: ruchowym, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej, komunikowania się i mowy obejmujących również percepcję słuchową, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych (zachowania, nawyki). Dodatkowo sprawdzana jest umiejętność uczenia się przydatna w ocenie umiejętności przedszkolnych i szkolnych.

Przebieg badania obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem, wykonywanie przez dziecko zadań, obserwacje badającego, stworzenie Profilu rozwoju psychoruchowego dziecka. Wszystkie zadania które wykonuje dziecko są przeprowadzane w formie zabawy. Dziecko nie odczuwa „egzaminacyjnego” stresu.