Terapia EEG – Biofeedback

Terapia EEG – Biofeedback
Biofeedback to nieinwazyjne podejście terapeutyczne, które obejmuje pomiar procesów fizjologicznych z użyciem specjalistycznych czujników, rozpoznawania reakcji fizjologicznych pacjenta, wspomaganie procesu rozpoznawania przez pacjenta wpływu myśli i emocji na fizjologię i trening w zakresie strategii poznawczych i optymalizacji fizjologicznej odpowiedzi organizmu na te bodźce.”
George Fuller Von Bozzay (klinicysta, pionier badań nad biofeedbackiem)
Istotą EEG- Biofeedback jest rejestrowanie aktywności bioelektrycznej mózgu. Sygnał fal przedstawiany jest w postaci animacji, gier, wizualizacji. W związku z tym, że informację widzimy od razu mamy szansę ją trenować.
EEG – Biofeedback działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu w świadomy sposób możemy zmieniać wzorzec naszych fal mózgowych wpływając tym samym na funkcjonowanie naszego mózgu.
Terapia EEG – Biofeedback poprawia szybkość uczenia się, wzmacnia koncentrację uwagi, pomaga w opanowaniu stanów lękowych i ułatwia naukę relaksacji.
Umożliwia pomoc pacjentom w różnych stanach:
 • stres,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia pamięci,
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • depresja,
 • nadmierne pobudzenie psychoruchowe,
 • ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej,
 • ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi z małą nadpobudliwością ruchową lub bez niej,
 • zespół Aspergera,
 • dysleksja,
 • dyskalkulia,
 • dysgrafia,
 • dysortografia.
*Przed przystąpieniem do diagnozy i terapii wymagane jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia terapii EEG – Biofeedback.