Marta Walkiewicz

Neurologopeda kliniczny, pedagog, terapeuta ręki

Neourologopeda kliniczny pracujący z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, autyzmem, dyslalią, dysleksją, niedosłuchem, zaburzeniami funkcji prymarnych.

Aby osiągnąć pełny i trwały sukces w terapii logopedycznej potrzebna jest praca trzech osób: logopedy, dziecka oraz rodzica. To trójkąt relacji, który tworzy przestrzeń rozwoju.

Zdobyte kwalifikacje

 • Pedagog – tytuł magistra na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja: resocjalizacja
 • Logopeda kliniczny – ukończone studia podyplomowe Logopedia Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Neurologopeda kliniczny – ukończone studia podyplomowe Neurologopedia kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich
 • Certyfikowany terapeuta Metody Warnkego – ukończone szkolenie I i II stopnia w Centrum Szkoleniowym BioMed we Wrocławiu
 • Certyfikowany terapeuta metody Biofeedback (I stopnia)
 • Terapeuta ręki I i II stopnia
 • Provider Neuroflow ATS

Ukończone szkolenia

 • Szkolenie certyfikujące umożliwiające posługiwanie się narzędziem diagnostycznym Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • Terapia neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania ® – Centrum Metody Krakowskiej
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – Centrum Metody Krakowskiej
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Centrum Metody Krakowskiej
 • Terapia Neurotaktylna – Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej, ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
 • Integracja odruchów ustno – twarzowych – Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej, ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki malej I i II stopnia
 • Attention Autism
 • Ankyloglossia u niemowląt i noworodków
 • Szkolenie dla Providerów Neuroflow ATS, APD Medical
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach z dziećmi w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju. Pracowałam jako logopeda w przedszkolu pedagog oraz nauczyciel terapeuta w szkole podstawowej, a także jako terapeuta Metody Warnkego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Moja działalność obejmuje nie tylko pomaganie dzieciom, ale także edukowanie osób dorosłych. W jej ramach prowadziłam wykłady z pedagogiki na kursach Opiekun Dzienny dla dzieci w wieku 0-3 lat.

Obecnie prowadzę własny gabinet oraz pracuję jako logopeda i terapeuta w placówce integracyjnej. Udzielam konsultacji diagnostycznych oraz praktykuję różne metody terapii w ramach indywidualnych spotkań. Staram się też nieustannie podnosić stan podstawowej wiedzy logopedycznej rodziców, tak by mogli czuwać nad optymalnym rozwojem swoich dzieci. Współpracuję z placówkami oświatowymi i terapeutycznymi oferując możliwość prowadzenia warsztatów. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Medycznym im.Piastów Śląskich na kierunku Logopedia kliniczna. Moim głównym obszarem zainteresowań naukowych jest programowanie terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Prywatnie mama Hani i Zosi.

Beata Banaś

Logopeda, logorytmik, pedagog

Specjalizuje się w opóźnionym rozwoju mowy, dyslalii oraz afazji u osób dorosłych. Pracuje zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej. Diagnozuje Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Ewa Romanowska

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala

Specjalizuje się w terapii niemowląt i małych dzieci w zakresie karmienia terapeutycznego oraz wspierania rozwoju mowy. Uczy rodziców masażu Shantala.

GODZINY OTWARCIA

Pon.-Czw.: 10:00 – 18:00
Piątek od 14 do 20
gabinet ul. Nyska 79/21,

50-505 Wrocław

KONTAKT

+48 785 196 083
info@gabinetslow.pl

ZASIĘG WIZYT

Wrocław i okolice