Kiedy potrzebna jest terapia?

Kiedy potrzebna jest terapia?
  • Dziecko ma problemy ze ssaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem. Nadmiernie się ślini. Unika twardych pokarmów, toleruje tylko papki.
  • Nawykowo oddycha przez usta.
  • Rozwój przebiega nieharmonijnie, pojawiają się opóźnienia w różnych sferach.
  • Podczas wymowy język wychodzi między zęby. Na żadnym etapie nie jest to normą.
  • Ma 2 lata i posługuje się pojedynczymi słowami. Słowa zastępuje gestem.
  • Ma 3 lata i nie wymawia samogłosek.
  • Ma 4 lata i nie wymawia s,z,c,dz.
  • Ma 5 lat i nie wymawia sz, ż, cz, dż.
  • Ma 6 lat i nie wymawia r.
  • Przejawia trudności w czytaniu i pisaniu. Ma kłopoty z opanowaniem liter, nie potrafi głoskować. Zostało zakwalifikowane do grupy ryzyka dysleksji.

Gabinet logopedyczny to również miejsce gdzie w przyjaznej atmosferze dowiemy się jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka, jego mowę i umiejętność czytania, pisania.

Zapraszam również wszystkich rodziców, którzy jeszcze przed narodzeniem dziecka lub tuż po jego narodzinach chcieliby poznać zasady profilaktyki logopedycznej – co zrobić, by uniknąć logopedycznych kłopotów.