Terapia dysleksji

Terapia dysleksji

Oferujemy kompleksową terapię dysleksji, przeprowadzoną bez stresu dla dziecka, z wykorzystaniem nowatorskiego sposobu nauki czytania.

Pierwszym etapem jest dokładna diagnoza obejmująca:

  • badanie Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego
  • pełne badanie logopedyczne
  • test do badania zagrożenia dysleksją

Dokładna diagnoza pozwala prawidłowo zaprogramować terapię i rozpocząć ćwiczenia. Działania terapeutyczne uzależnione są od wyników badania.

W terapii opieramy się na założeniach Metody Krakowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania ®.