Terapia EEG – Biofeedback

“Biofeedback to nieinwazyjne podejście terapeutyczne, które obejmuje pomiar procesów fizjologicznych z użyciem specjalistycznych czujników, rozpoznawania reakcji fizjologicznych pacjenta, wspomaganie procesu rozpoznawania przez pacjenta wpływu myśli i emocji na fizjologię i trening w zakresie strategii poznawczych i optymalizacji fizjologicznej odpowiedzi organizmu na te bodźce.” George Fuller Von Bozzay (klinicysta, pionier badań nad biofeedbackiem) Istotą EEG- Biofeedback...

Diagnoza i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg metody Neuroflow

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to trudności w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym. Nie wynikają one z niedosłuchu, zaburzeń funkcji językowych lub poznawczych. Diagnoza i terapia przeznaczona jest dla dzieci, które: mają trudności w nauce, szczególnie w nauce czytania i pisania; mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie, selekcją informacji słuchowej i utrzymaniem jej w pamięci,...

Warsztaty

Nasze szkolenia przeznaczone są dla rodziców oraz kadry pedagogicznej. Zapraszamy do współpracy żłobki i przedszkola. Na terenie Państwa placówki zorganizujemy profesjonalne warsztaty. Naszym celem jest przekazanie informacji w ciekawy, angażujący słuchaczy sposób. Pracujemy warsztatowo, wykład ograniczamy do minimum. Zapewniamy: profesjonalne warsztaty wsparte wykładem i prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników zniżki dla stałych klientów....