Metoda Krakowska

Metoda Krakowska

Metoda Krakowska przeznaczona jest dla dzieci zdrowych celem wspomagania ich prawidłowego rozwoju oraz dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami komunikacyjnymi.

W trakcie terapii stosowane są wszystkie elementy metody:

 • Stymulacja słuchowa
 • Komunikacja ułatwiona
 • Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne
 • Manualne Torowanie Głosek ®
 • Techniki komunikacyjne
 • Programowanie języka
 • Dziennik wydarzeń
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania ®
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Stymulacja funkcji motorycznych
 • Wybór dominującej ręki
 • Kształtowanie zabawy tematycznej
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu
 • Kształtowanie zachowań społecznych
 • Stymulacja poznania wielozmysłowego
 • Stymulacja pamięci
 • Ćwiczenia kategoryzacji
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Logoterapia (rozmowy z rodzicami/opiekunami, wyjaśnienie zasad terapii)

źródło: Cieszyńska – Rożek Jagoda, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków, Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, 2013